Jak obliczane są stawki za transport lotniczy?

Podstawową jednostką rozliczeniową w transporcie lotniczym jest kilogram. Linia lotnicza obciąża za każdy kilogram przesyłki. Obowiązuje tak zwana waga płatna (obliczeniowa), czyli przyjmujemy, że 1 m3 ładunku waży min. 167 kg.
Zajrzyj do pytań o wagę płatną, znajdziesz tam dokładne wyjaśnienia.

Wycena transportu lotniczego

cm
cm
cm
kg
Podaj dane i poznaj wycenę

Ładunki obsługuje Morska Agencja Gdynia Sp. Z o.o.