Czego nie można transportować lotniczo?

W zasadzie nie ma ograniczeń, co do wysyłanych ładunków, natomiast wszelkiego rodzaju produkty wrażliwe, jak na przykład: płyny, baterie, granulaty, czy klasyfikowane jako ładunki niebezpieczne (DGR), należy wyceniać ze spedytorem indywidualnie.

Wycena transportu lotniczego

cm
cm
cm
kg
Podaj dane i poznaj wycenę

Ładunki obsługuje Morska Agencja Gdynia Sp. Z o.o.